I enhver designprosess vil det ved realiseringen av designet framkomme endringer i større eller mindre grad. Dette så man ved eksempelvis Lambda (Munchmuseet) og ikke minst det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Endringer som kommer som følge av utfordringer knyttet til byggetekniske utfordringer er helt forventet, og fører med seg kritikk fra befolkningen når ting ikke ser helt ut som det de ble forespeilet. Dette er også tilfellet i bransjen jeg selv jobber. Skipskonsepter vil endre seg noe fra konseptstadiet til de havner på vannet.

Det som derimot ikke skjer, er at man har forespeilet en befolkning en seilskute med lekre linjer. Men når det kommer til stykket, og båten skal bygges, så har det blitt bilferge? Det er mye mulig ferga egner seg bedre til å frakte bil, men det er ikke poenget!

Så når Dagfinn Storvik derfor mener at hovedgrepet i det nye forslaget er at man har snudd operasalen 180 grader, og ikke det faktum at bygget har gått fra å være signalbygg til å bli oppspjåket kjøpesenter, finner jeg det noe snodig.

Fremmed og brautende

Der hvor CF Møllers vinnerutkast klarte å binde sammen de ulike stilartene i Folkets Hus og Langveien Ungdomsskole, med terrasserte volumer som bidro til å dempe bygget og gjøre samspillet mellom dem mer vellykket, har Henning Larsen laget et direkte motstykke til dette. Scenemaskineriet pakkes inn og eksponeres i en stor kloss på byggets tak, og dominerer sammen med den enorme glassfasaden hele nedre del av Langveien. Mens CF Møllers utkast aktiverer og spiller byggene rundt gode, fremstår det nye utkastet mer fremmed og brautende. Forsvunnet er den lekne fasaden med kontrastene mellom byggets øvre og nedre del, og de buede fasadeplatene som skjuler nok til å skape undring over hva som finnes på byggets innside —slike følelser bør et kulturbygg skape hos befolkningen.

Beste forslaget?

Dagfinn Storvik er også klar på at dette er det beste forslaget basert på de tilbakemeldingene brukerne har kommet med. Nå er det en gang slik at man som designer bør ta innover seg de ønsker og behov brukerne av bygget kommer med. Men forstår jeg ordlyden i artikkelen rett, virker det som de også har fått diktere både byggets romprogram og uttrykk. Brukere kan gjerne definere problemer og behov, men i dette tilfellet føler jeg Henning Larsen Arkitekter burde ha lyttet til Henry Fords kjente sitat «If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses». For denne hesten virker litt i raskeste laget!

Mer fremoverlent

Om noe er pent eller ei er jo en svært individuell greie. Men jeg tror man rimelig objektivt kan slå fast at vinnerutkastet til CF Møller både var mer fremoverlent, snakket mer med byggene rundt og framstod som noe annet enn det kjøpesenteret Henning Larsen har klart å trylle fram. Nå skal det sies at jeg ikke kan nok om bakgrunnen for disse valgene som er tatt, og jeg kan godt skjønne det er lagt ned mye arbeid fra både ildsjeler, brukere, arkitekter og utbygger, men dette bygget er såpass langt fra vinnerforslaget at jeg føler en redegjørelse fra Dagfinn Storvik om hvorfor seilbåten ble bilferge, er på sin plass!

Les også

Kulturhusets forfall