Forrige tirsdag, 12. oktober, var det ni koronasmittede pasienter som var innlagt ved sykehusene i Møre og Romsdal. Men i dag er tallet nede på fem pasienter.

Det viser oppdaterte tall fra Helse Møre og Romsdal.

Forrige tirsdag var et lite toppunkt i antall innlagte, og det har gått jevnt nedover den siste uka. Mandag var det sju innlagte koronapasienter, så antallet har gått ned med to det siste døgnet.

Det er nå totalt 11 koronapasienter innlagt i Helse Midt-Norge. Det er i Helse Sør-Øst de fleste innleggelsene er med 63 pasienter, mens 22 er innlagt i Helse Nord og 5 er innlagt i Helse Vest.

Til sammen er det 101 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, viser tall fra Helsedirektoratet. Det er en økning på to pasienter fra mandag.

18 av pasientene får respiratorbehandling, og 30 ligger på intensivavdeling – av disse er to pasienter i Helse Midt-Norge.