Fra natur til kultur

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Il faut cultiver notre jardin.» Denne korte setningen skrev den store filosofen Voltaire på 1700-tallet, som en slags konklusjon i hovedverket Candide. På norsk blir den: «Det er nødvendig å kultivere den naturen/hagen vi har.»

Dette er nesten banalt; men mange naturvernere ser ingen grunn til å kultivere naturen, så det kan produseres mer mat, byggematerialer og annet som vi mennesker trenger. De har vel ikke forstått at det med mangedobling av folkemengden – og sterke ønsker om «mat på bordet» alle dager – har blitt nødvendig å gjøre naturen mye mer produktiv?

Dette gjelder nok også for biolog Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, som i innlegg datert 20. mars kaller den varianten av gran som har navn fra et sted i Alaska «pøbelgran». (Det var natur-fundamentalisten Knut Fægri, som begynte å bruke skjellsordet pøbel om importert gran.)

Sitkagran og utenlandske treslag

La dere ikke lure av pøbelgran

Kva for eit tre veks fortast?

Plass til mer sitkagran

Heltar og pøblar i skogen?

Sitkagran – skogens utskjelte klimahelter

Det er bare ti tusen år siden Norge så ut Grønland nå, så de aller fleste artene her kan karakteriseres som innvandrere: Bjørk og furu kom kort tid etter Istida, mens gran kom mye senere og østfra. På én eller annen måte kom gran over fjellet til Voss, men dette treslaget har ennå ikke nådd fram til flere andre deler av Vestlandet, på naturlig måte.

På 1800-tallet ville dikteren Bjørnstjerne Bjørnson «kle fjellet» (med skog), samtidig med at mye fjellskog ble rasert med vedhogst og hard beiting, og temmelig mange måtte emigrere fra bygder som ellers ville blitt overbefolket. Nær kysten ble nok mye av den naturlige skogen rasert for mye lengre tid siden, så det ble kystlyngheier som Håpnes og andre ihuga naturvernere nå vil verne mot tilplanting.

Det er gammel kunnskap at kortvokste trær opp mot fjellet bør bli stående som vern av produktiv skog nedenfor mot barskt fjellklima. Nær kysten er det behov for vern av produktiv skog mot stormer som kommer inn fra havet. Norsk gran er stormsvak og uegnet der, mens sitkagran er stormsterk, og bremser stormene mer effektivt enn furu som har noe mindre barmasse.

Derfor bør det plantes sitkagran ute på kysten, som vern av produktiv skog – med andre treslag – innenfor, mot stormene som kommer inn fra havet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken