Fra mandag endres rutene – skal ikke kjøre i Langveien

Flere bussruter skal kjøre Kranaveien i stedet for Langveien. Endringen skjer fra mandag.