Antall fylkeskommunalt ansatte i Kristiansund har økt fra 40 til 55 det siste året. Lokalene i Fosnagata 13 (F13) har blitt for små og det er inngått en avtale med FG Eiendom om å leie 300 kvadratmeter ekstra.

Majoriteten i Kristiansund jobber med samferdsel, noe fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen er fornøyd med.

– Vi har siden 2020 fått på plass flere nye ansatte til miljøet i Kristiansund, og jeg er veldig glad for å ønske to nye med på laget. Per Gunnar Løset har takket ja til jobben som prosjektleder for Todalsfjordprosjektet. I tillegg er Mats Brevik ansatt som planprosjektleder og kommer flyttende med hele familien hjem til Kristiansund, sier Tønnesen i en pressemelding.

Flere stillinger utlyst

Det er utlyst to stillinger i kollektivavdelingen til Fram. I tillegg har bygg- og eiendomsavdelingen utlyst to stillinger med arbeidssted i Kristiansund.

Arbeidsfellesskapet til fylkeskommunen i F13 har ansatte både fra kompetanse- og næringsområdet, kultur og samferdsel. Distriktstannklinikken har vært der i mange år.

Alle skal over i det nye campusbygget som skal stå klart i 2024. Da er målet at fylkeskommunen skal ha 70 ansatte tilknyttet campusmiljøet, i tillegg til tannklinikken og fagskolen.