Gå til sidens hovedinnhold

Forutsigbarhet – en forutsetning for vår industri

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en verden preget av stadig større uforutsigbarhet, må vi verne om forutsigbarhet der vi kan. Derfor må EØS-avtalen videreføres for å sikre konkurransekraften til fremtidsrettet norsk industri.

Frem mot neste stortingsvalg er det forventet at EØS-avtalen vil bli et sentralt tema, og det er allerede kommet opp forslag om å si opp avtalen. Det mener vi er en dårlig idé.

Norsk industri er avhengig av tollfri adgang til de europeiske markedene. EØS-avtalen sikrer Norge like konkurransevilkår som konkurrerende industri i Europa. Det gir forutsigbarheten investorene trenger når de skal investere store beløp i ny moderne klimavennlig produksjon. Ingen investorer vil investere store pengesummer i industrivirksomheter i land der en ikke har forutsigbare rammevilkår.

Vi er i knallhard internasjonal konkurranse og nettopp derfor må vi sikre at vi har de avtalene vi trenger for å bevare og videreutvikle norsk industri.

Det er også viktig å huske på at EØS-avtalen er mer enn en frihandelsavtale, det er en omfattende integrert avtale for å få til en positiv utvikling i Europa.

ALT SELGES I EUROPA

Det meste av industrien i Norge er såkalt eksportrettet. Det aller meste av aluminiumet som metallverkene produserer selges i de europeiske markedene.

Eksportindustrien i Norge er avhengig av tollfri adgang til markedene. Forhandlingene knyttet til Brexit har vist oss hvor viktig det er å ha lik tilgang til disse markedene som annen industri i Europa.

I Storbritannia ble blant annet investeringene i den viktige bilindustrien halvert på kort tid. Dette skjedde på tross av at industrien i Storbritannia hadde samme rammevilkår som øvrig industri i EU hele perioden frem til avtalen som ble inngått på tampen av 2020, med påfølgende fall i investeringene.

UTNYTTE HANDLINGSROMMET

Prosessindustrien trenger store kraftvolumer, og det finnes ikke kraftproduksjon som ikke har en eller annen kostnad i form av naturinngrep.

Uten tilgang til store kraftvolum med konkurransedyktige priser er det ikke mulig å drive lønnsom prosessindustri over tid. Her er det av avgjørende betydning at myndighetene utnytter hele handlingsrommet i CO2-kompensasjonsordningen.

Dette er en ordning som reduserer konkurransevridningen vi har påtatt oss med å betale CO2-avgift på kraften vår, noe konkurrerende industri utenfor Europa ikke gjør.

Også rammevilkår handler om forutsigbarhet.

Det vil bli krevende å reise den kapitalen som trengs for å realisere de store grønne moderniseringsprosjektene Hydro planlegger de neste tiårene uten forutsigbare og gode rammevilkår.

Uten investeringer blir industrien mindre konkurransedyktig i markeder som krever kontinuerlig økning videreutvikling mot grønnere produkter.

AVGJØRENDE FOR LOKALSAMFUNNET

Mindre konkurransekraft gir mindre industri, færre industriarbeidere og økt sentralisering.

Utslag som lavere verdier på eiendommer i distriktene, både bolig og næring er en opplagt konsekvens av en slik utvikling.

Lokalsamfunna rundt virksomhetene til Hydro i Sunndal, Høyanger, Årdal, på Husnes og Karmøy er bygget rundt industrivirksomheter som selger nær sagt all sin produksjon til internasjonale markeder. Det har vi levd av i over hundre år, og det kan vi fortsette med i nye hundre år, men da må vi forstå hva som må til.

  • Det handler om å satse på arbeidsplasser i verdens mest klimavennlige og naturvennlige industri.
  • Det handler om å opprettholde og videreutvikle velferdstilbudet som alt for mange tar for gitt.
  • Det handler om verdiene på boligene i alle lokalsamfunna og distriktene rundt Hydro sine bedrifter – og alle andre industrivirksomheter i landet.

Det handler kort og godt om et livskraftig lokalsamfunn.

Arve Baade, leder Sunndal Kjemiske Fagforening

Sten Roar Martinsen, leder Alnor Kjemiske Fagforening

Andreas Bakken, leder Årdal Kjemiske Fagforening

Ørjan Normann, leder Husnes Kjemiske Fagforening

Lars Kjetil Skeie, leder Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening

Rune Guttormsen, leder Årdalstangen Kjemiske Arbeiderlag

Kommentarer til denne saken