For en tid tilbake fikk jeg en henvendelse fra Raudsand, om det var som privat person eller bedrift, vet jeg ikke. Men spørsmålet var hvordan stiller Møre og Romsdal INP seg til deponiplanene i Raudsand.

Nå er heldigvis den saken avgjort, og det blir ikke noe av deponiet, men hva med disse allerede eksiterende 55 km med gruveganger, helt ned mot 640 meter under havnivå.

Det er to sider, det er opp til den som leser videre hva som er den viktigste siden med dette. Men kanskje man skal ta det i den rekkefølgen Møre og Romsdal INP mener det må gjøres.

Etter konkursen ved gruvene i 2001-2002 var man klar over at selskapet har fått konsesjon til å ta imot spesialavfall for videreforedling. Bostyret bringer på det rene at dette ikke har skjedd. Man finner derimot ut at det er lagret, 1,5 millioner tonn med spesialavfall, som er importert fra blant annet smelteverk i Europa. Det viser seg videre at det i dette avfallet også er møllestøv, som det ligger i ordet er et finkornet avfall fra prosessen. Dette avfallet inneholder et utall av stoffer som vi ikke vil ha ut i omløp i naturen. Det er gjerne derfor vi ønsker at det blir behandlet på en forsvarlig måte. En gruve som lekker er ikke rette plassen.

Les også

Var det ikke full seier på Raudsand likevel?

I en høyesterettsdom i 2012 slår man fast at eier har en plikt til å rydde opp. Det er noe som må gjøres i Raudsand. Til tross for at vi vet at det lekker toksiner og andre avfallsstoffer fra gruva, er det et selskap som er interessert i å drive gruvene. Hvorfor, når man vet og har akseptert at det er lagret 1,5 millioner tonn med spesialavfall som det må ryddes opp i?

Det bringer oss over til den andre siden av dette, forekomstene av Vanadium! Vanadium er tradisjonelt blitt brukt i produksjon av stål. Derimot har Vanadium en fantastisk ledeevne i forhold til energi, ikke minst kan det resirkuleres. Hvorfor ikke kalle det for det er, gullegget i fremtidige batteri. I en verden hvor mer og mer skal drives av batteri, vil denne forekomsten på Raudsand være gull verdt. Statistikken viser da også det, prisen på Vanadium har økt med 300% de siste par årene.

Tall fra Mineraldirektoratet viser at forekomstene i Raudsand er noen av de største som er lokalisert, beregningene viser at det er i størrelsesorden 120 millioner tonn. Med tanke på de verdiene som ligger i fjellet i Raudsand, er det ikke økonomien, men viljen til å rydde opp det står og faller på.

Industri og Næringspartiet (INP) er et moderat sentrumsparti. Vi ønsker å legge til rette for langsiktige stabile rammevilkår for industrien. Partiet ønsker også å legge til rette for økt videreforedling i Norge

Når eierne av Raudsand gruver har fått ryddet opp i den miljøbomba som ligger i gruva og lekker i fjorden, mener Møre og Romsdal INP at man ikke bare skal hente ut den ettertraktede malmen, men at kommunen også bør legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser i form av produksjon av resirkulerbare batterier.