Jeg har flere ganger i den siste tiden kjent lukt av brent smøreolje, som jeg antar kommer fra industri i Bolga. Jeg kjente dette sist 14/12. Det kan ikke være bra å puste inn denne lukten.

Jeg bor på Nordlandet og det tyder på at lukten sprer seg over et stort areal. Ettersom lukten sprer seg over så stort område, må det være mange som er nødt til å puste inn dette. Jeg antar at dette er helsefarlig.

Det er etter min mening ikke noe som er så lønnsomt at en kan gå på akkord med helsa vår. Jeg håper at noen kan ta affære og stoppe denne galskapen før folk blir alvorlig syk av det.