Tirsdag skal formannskapet ta stilling til et forslag som i det store og hele viderefører nåværende samarbeidsavtale mellom kommunen og Thon Hotel, Surnadal på Skei. Saksbehandler Karin Halle foreslår på vegne av kommunedirektøren at en avtale der kommunen betaler 80.000 kroner i måneden inngås mellom partene. Samtidig skal hotellet betale leie på 21.000 kroner i måneden for leie av areal.

Avtalen vil derfor koste kommunen 59.000 kroner i måneden, noe som tilsvarer 708.000 kroner i året. Hotellet skal i tillegg betale leie for salene i kulturhuset (se faktaboks), noe som betyr at kommunen får inntekter for dette i løpet av året.

Det har i høst vært flere møter med forhandlinger. Fra kommunen har kommunedirektør Knut Haugen, kommunalsjef Karin Halle og kulturleder Lilli Husby møtt. Fra driftsselskapet Vårsøg Resort har Anita Rund og Janni Botten deltatt. Lars Løseth (LL Kjøpesenter) og Kjetil Moen (Thon Hotellbygg) har representert eierne i Vårsøg Hotell Eieindom.

Best sammen

Gjeldende avtale, som ble inngått fra sommeren 2021, går ut ved årets utløp. Det er derfor behov for en avklaring om kommunen skal fortsette samarbeidet som blant annet betyr at hotellets resepsjon blir værende i kulturhusets foaje og at åpningstidene derfor blir som i dag. Hotell og kulturhus er bygd sammen med en gangbru over Miljøgata.

Underveis i forhandlingene ble det diskutert om man skulle gå til «hvert sitt hus» og på den måten få til en bedre og mer økonomisk modell. Etter flere vurderinger er partene enig om at den beste løsningen er å fortsette samarbeidet med noen justeringer av arbeidsfordeling.

Vakt

Løsningen som nå kommer til politikernes bord, betyr blant annet at kommunens kulturenhet skal ha resepsjonsvakt fra klokken 12 til 15 tirsdag til fredag. Dette skal frigjøre tid for de ansatte ved hotellet som da kan utføre andre oppgaver på hotellbygget. Oppsyn med og drift av en bibliotekavdeling i foajeen lar seg kombinere med vakt i resepsjonen.

Ansatte ved hotellet skal bidra i driften av kino på kveld og helg slik at kommunen kan redusere ressursbruken på kveldstid.

Det foreslås at avtalen nå inngås uten tidsbegrensning med oppsigelsesfrist på seks måneder.

Avtalen

Noen av punktene i forslaget til avtale mellom kommune og hotell:

Hotellet skal være eneste tilbyder av kommersiell konferanseaktivitet (unntatt kommunens arrangement) og bevertning på kulturhuset.

Hotellet leier rom for følgende priser: 2.000 kr per dag for Svorkasalen, 3.500 kr per dag for kinoen og 4.500 kr for Storstua.

Hotellet har førsteprioritet for bruk av Svorkasalen, unntatt politiske og andre møter i regi kommunen.

For Kammerset og Storstua gjeld prinsippet førstemann til mølla.

Hotellet leier areal til resepsjon, lobbybar, kiosk, kontor og kjøkken. Dette skal det betales 21.000 kroner i måneden i leie for.

Hotellet skal utføre en servicefunksjon for kulturhuset som skal omfatte: a. Informasjon og service for publikum som er innom kulturhuset b. Salg av billetter til kino og forestillinger c. Turistinformasjon d. Venterom for busstrafikk.

Kommunen betaler 80.000 kroner per måned for disse tjenestene.

Resepsjonen skal bemannes hver dag fra 7–23. Kommunen bidrar med bemanning tirsdag-fredag fra 12 til 15.

Da nåværende avtale ble inngått, var det ingen jubel hos de kommunalt ansatte: