Ja, absolutt, i alle fall i påvente av en uhilda utredning av alternativet Romsdalsaksen!

Det som nå skjer med fergepriser for tiden, bør definitivt aktualisere dette. Politikerne står nå i kø for å få ære for reduserte fergepriser. Allerede har vi fått en reduksjon på 25 prosent, og det ligger an til en tilsvarende reduksjon i neste års statsbudsjett. Da er vi nede på en pris på 50-60 kr. for en personbil, med rabatter! Og det er politikere som vil ha gratis ferge? Passasjerer reiser allerede i dag gratis.

Les også

Ulogisk politisk logikk

Helt uforståelig

Med bakgrunn i dette, er det helt uforståelig at det skal haste så enormt med å komme i gang med fjordkryssingen, den som det er minst problem med og koster mest! Det er strekninga Breivika - Ørskogfjellet som har de største problemene med mest trafikk, mest ulykker og dårligst fremkommelighet.

Hva er det politikerne har forstått som ikke vi andre har forstått? Ærlig talt, nå er det på tide at politikerne ser seg selv i speilet og vurderer hva som er så fortreffelig med Møreaksen at de kan overkjøre mer enn 70 prosent av velgerne, - ifølge MUM sin meningsmåling? Tenk å trumfe gjennom en løsning som bare 23 prosent av befolkningen vil ha!

Les også

Stopp Møreaksen

Kronargumentet

Kronargumentet til MA har vært bo- og arbeidsmarkedsregionen som skal skapes. Også dette er det reist sterk tvil om gjennom Morten Welde m/flere sin forskning på tidligere gjennomførte prosjekter. Det er slett ikke sikkert at dette gir noen positiv gevinst, noe som også lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal har uttrykt seg tvilende til. De eneste sikre vinnerne her er beboerne i gamle Midsund kommune og øyboerne på Aukra!

Les også

Tordenskiolds soldater og Møreaksen

Fortsatt ferge

Jeg er i alle fall ikke i tvil. Om jeg får velge, så er fortsatt ferge de klart beste alternativet, i påvente av en god, uhilda og fullstendig utredning av alternativet Romsdalsaksen. Jeg betaler mer enn gjerne 50-60 kr til evig tid å få transportert bilen over fjorden. Dette er IKKE det samme som bompenger til evig tid, det er betaling for en redusert kjørelengde. Det er helt sikkert billigere enn om jeg skal kjøre en eventuell møreakse, både med og uten bompenger!

Og så sover jeg godt om staten bruker noen skattekroner på å subsidiere fergene, for jeg vet at fremtidig drift/vedlikehold/rehabilitering av tunnelene som er planlagt, forårsaker en laaangt større bruk av skattekroner, og det må betales!

Til slutt kan en undres over hva en ny spørreundersøkelse hadde gitt til svar, forutsett sterkt reduserte fergepriser/gratis ferge?

Les også

Skammen i framtiden