25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Dessverre er det fortsatt et behov for å ha en dag viet bekjempelse av vold og trakassering av kvinner.

Det er fordi vold mot kvinner er et betydelig globalt problem: Kvinner utsettes for vold og trakassering, seksualisert vold, familievold, kjønnslemlestelse og tvangsgifte.

Det er viktig at vi ikke ser på vold og trakassering av kvinner som et privat problem. Det er et samfunnsproblem. Vold mot kvinner er brudd på menneskerettigheter og kan hindre kvinners deltakelse i samfunnet.

Fakta om vold mot kvinner

* 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

* Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

* Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem.

* Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

* 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.

* Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

* 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. Mesteparten av disse utnyttes for seksuelle formål.

Vi må aldri slutte å kjempe for å avskaffe vold mot kvinner.