Fortsatt 203 millioner for dyrt

Akuttsykehuset på Hjelset er fortsatt 203 millioner for dyrt.