– Den beredskapen er ikke mye å skrive hjem om, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til VG.

Beredskapen på norsk sokkel er skjerpet etter de store gasslekkasjene i Østersjøen. Equinor har hevet beredskapsnivået på sine anlegg i Norge.

Men Norge er ikke godt nok forberedt på et potensielt angrep mot norske gassledninger, mener Ulriksen. Han påpeker at russiske skip har blitt hyret inn til å drive arbeid på norsk sokkel, og at det er grunn til å tro at de også har benyttet anledningen til å kartlegge norsk undersjøisk infrastruktur. Noen av skipene får til og med lov til å seile fritt uten los, legger han til.

– Vi vet at russerne ikke skiller mellom sivilt og militært, eller mellom privat og statlig, slik vi gjør. Alle russiske skip regnes blant statens instrumenter. Det er naivt å tro at slike fartøy ikke brukes i spionasje og kartlegging, og kanskje også til forberedelse av sabotasje. Fullstendig naivt, understreker han.

– Vi har en sårbarhet som enkelte av oss har advart om i mange år. Jeg synes det er frustrerende at det ikke er tatt ordentlig tak i det.

Ulriksen mener Norge burde kartlagt og patruljert områdene rundt kablene, og slik kunne man oppdaget eventuelle plasserte sprengladninger og utstyr.

– Da vil man oppdage avvik, og kan reagere fort på dem. Vi trenger altså mange ulike sensorer som mater data inn til et hovedkvarter.