– Vi må vera ein JA-kommune. Og ikkje berre prate, men gjennomføre

– Så lenge Møre og Romsdal eksisterer blir vi her. Dersom ikkje, vil Romsdalsfjorden dele mellom Vestland og Trøndelag, seier Gunnar Waagen (KrF).