– Jeg ønsker at Heim skal søke om statlig finansiering av helse- og eldreomsorg

Av

Bjarne Sæther ser på sin mulighet til å bli ordfører som «forholdsvis liten».