– Vi må finne gode løsninger for trygge og rusfrie møteplasser for ungdommene våre

Av

Andreas Gjerde Ulvund, Kristelig Folkeparti (Sunndal) mener den viktigste saken for Nordmøre framover er få ro rundt sykehusspørsmålet.