– Sykehuset er den saken som har stått i fokus i mange år, og er fortsatt like viktig

Av

– Senterpartiet på Ytre Nordmøre har blitt enig om en felles strategi i jobben med vår tilhørighet, sier Senterpartiets Berit Marie Frey, Kristiansund.