Ønsker å avvikle eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger

Av

Magnar Dalsegg ønsker å avvikle eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger.