– Litt etter litt bygges matjorda ned. En klimaplan trengs

Av

Klima, natur og matjord er viktigst for MDGs førstekandidat i Hustadvika, Øystein Settem Wold.