– Jeg har ingen tro på «almisser» til Nordmøre fra Trøndelag

Av

– Å få på plass høyere utdanningstilbud, skape et tettere samarbeid mellom kommunene og framsnakke det positive i regionen, mener Knut Sjømæling, Senterpartiet (Gjemnes).