– Jeg tror denne perioden blir et være eller ikke være for Møre og Romsdal

Av

– Smøla ligger midt i smørøyet for framtidas næringsliv, noe jeg synes har vært kraftig underkommunisert, sier Høyres Kjersti Andersen, Smøla.