– Vil skape større avstand og avmakt for innbyggerne

Av

Rolv Sæter (SV) meiner ein stor Midtregion dominert av Trøndelag vil skape større avstand og avmakt for innbyggarane i Gjemnes til regionnivået.