– Frps syn på at bilen ikke skal være en melkeku, var og er en av mine hjertesaker

Jan Frode Johnsen (Fremskrittspartiet) er fartøyleder og selvstendig næringsdrivende i Aure.