Gå til sidens hovedinnhold

Forstår du kritikken, Dahl?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her jeg ligger med covid-19 på Ullevål sykehus er det med undring jeg registrerer Molde-ordfører Torgeir Dahls kritikk av kollega Raymond Johansens håndtering av smitten i Oslo. Hvorfor han går ut med kritikk av Oslo og Raymond Johansens smittehåndtering er uforståelig og feilslått. Det har provosert meg til å skrive dette leserinnlegget. Raymond Johansens er Oslos rette mann, frittalende og uredd. Kanskje er det derfor han har vært en rød klut overfor Dahl og hans kolleger, bla i Helsedepartementet. Men det kvalifiserer ikke for slike partipolitiske utspill.

Min oppfatning er at Raymond Johansens jobber utrettelig for å skape forståelse for Oslos spesielle behov for å begrense smitten. Jeg har aldri stemt Arbeiderpartiet, men jeg har stor respekt for og tillitt til at Raymond Johansen og hans kolleger gjør det de kan for å beskytte oss som bor i denne byen. Få Oslopolitikere kjenner Oslo mest smitteutsatte bydeler bedre enn han og mange av hans kolleger. Både han selv, ordfører Marianne Borgen og varaordfører Kamzy Gunaratnam kommer fra Østkanten og Groruddalen. Jeg priser meg lykkelig over at det er de og ingen partikollega av Dahl som styrer Oslo for tiden. Heldigvis har flere Høyrepolitikere, både tidligere ordfører Fabian Stang, statsminister og helseminister tatt til motmæle mot kritikken fra Dahl.

Gjør en god innsats

Kritikken fra Dahl kan oppleves som kritikk av innvandrere og kan forsterke allerede unødvendig negative holdninger til Oslos innvandrerbydeler, stikk i strid med intensjonen. For vi som bor i denne byen, i motsetning til Dahl, vet at Raymond Johansen og Oslos kriseteam gjør en god innsats. Det gjør de fleste som kjenner Oslo også.

Les også

Reagerer på utspill fra Torgeir Dahl: - Han burde benytte anledningen til å takke

Les også

Molde-ordfører Dahl med nytt Oslo-angrep: – Skjevfordel egen vaksine først

Les også

Fabian Stang om Dahls utspill: – Dette angrepet er et bevis på hvorfor barn blir ufyselige

Les også

Ordføreren i Molde burde skamme seg

Les også

Statsministeren kritiserer Molde-ordføreren

Les også

– Det første jeg tenkte var: Trengte du å gjøre dette, Torgeir Dahl?

Mange i Oslos innvandrerbydeler gjør det det de kan, men har ikke de samme forutsetninger som nordmenn i store hus, som både forstår og lojalt følger smitteanbefalinger fra myndighetene via norske media.

Men noen og enhver kan reflektere over hvorfor smittet trykket ikke har gått ned i Bydel Stovner. Jeg har også gjort det. Kanskje var det der jeg ble smittet selv for over 14 dager siden, selv om smittekilden er ukjent. Jeg bor i Bydel Østensjø, men jobber på Vestli apotek, et lite apotek i Bydel Stovner. Det bor ifølge Wikipedia 140.000 i Groruddalen, 40.000 på Søndre Nordstrand. Disse såkalte innvandrerbydelene har ikke noen homogen befolkningsgruppe i likhet med de små innvandrermiljøene Moldeordføreren skryter av at Bergen og mindre distriktskommuner har fått kontroll over smitteutbrudd i. Forutsetningene og mulighetene for å lykkes med det samme i Oslo Nord og Syd er langt mer krevende. Dette vet Raymond Johansen, men åpenbart ikke Dahl.

I Groruddalen bor mange tett sammen, ofte flere generasjoner, mange snakker dårlig norsk og følger lite med på norske mediekanaler. Mange ser bare på internasjonale kanaler og følger nyheter fra hjemlandet. Jeg har en pakistansk kollega som ikke visste om et tidligere utbrudd da det skjedde i sin hjemkommune Nittedal.

Mye blir gjort

Økonomi er også en del av kompleksiteten. Ikke alle i innvandrermiljøene i Bydel Stovner lever på NAV, slik kanskje mange later til å tro. De fleste tjener selv til livets opphold for seg og sin familie. Men dessverre i yrker som er hardest rammet av nedstengningen, med lav lønn og uten gode kompensasjonsordninger. Mange må stå i jobb så lenge som mulig, slik at det kan gå på bekostning av TISK. Sist, men ikke minst, rår ikke Raymond Johansen over tvangsmidler overfor folk som ikke ønsker å bidra til smittevernet, eller som motsetter seg smittesporernes viktige arbeid. Grunnleggende skepsis til norske myndigheter og manglende forståelse for TISK er også en viktig utfordring i Oslo. Her er Raymond Johansen helt avhengig av hjelp og tillit i innvandrermiljøene. Det tror jeg han, bedre enn noen andre, kan oppnå.

Siden du ikke bør besøke Oslo nå, Dahl, vil jeg sterkt anbefale deg å lese lokale aviser, f.eks Akers Avis Groruddalen for å se hva Raymond Johansen og hans folk gjør i Groruddalen.

Mye gjøres i Stovner Bydel. Vi har på apoteket jevnlig besøk fra Bydelen, som kommer med brosjyrer og plakater på mange språk. Folk fra kommunen banker på dører og står på senteret med informasjon. De ulike innvandrerforeningene tar ansvar overfor sine miljøer. Det er dropin-teststasjoner flere steder. De fleste følger opp og gjør så godt de kan, men noen forstår ikke hele budskapet, noen mangler kunnskap, noen nås ikke og noen gir blaffen.

Stort mangfold

Stovner og Søndre Nordstrand har et stort mangfold, mye større enn i Molde. Når mer smittsomme mutanter også når Norge, forsterkes problemet for Raymond Johansen. Han gikk prisverdig tidlig ut for å stenge grensene. Mens Dahl og hans distriktskolleger maste seg til åpne grenser for å sikre tilgangen på sårt tiltrengt utenlandsk arbeidskraft. Raymond Johansen visste hva åpne grenser ville medføre, nemlig at de fleste med mutert virus ville komme til Oslo. Mange innvandrere i Stovner og Søndre Nordstrand har slektninger i utlandet, ikke bare i hjemlandet, men også i England og ellers i Europa. Dahl har forutsetninger for å lykkes med effektiv TISK av importert mutert virus. Raymond Johansen har flere begrensinger for å lykkes like effektivt. Derfor stiger tallene i Norge nå, og mest i Oslo.

Nå når kampen om vaksinedosene starter er det sunn fornuft og menneskeverd som gjelder. Dette har Raymond Johansen påpekt. Når eldre og risikogrupper er vaksinert, sistnevnte førøvrig overrepresentert i innvandrere-miljøene, må dosene skjevfordeles. Der utfordringene med TISK er størst, må støtet settes inn for å oppnå raskest mulig immunitet i befolkningen og minst mulig lidelse og død. Dette vil gi anerkjennelse til Oslos innvandrerbydeler. Folk der vil kunne føle seg like verdsatt av norske myndigheter og norske politikere som alle oss andre.

Men det forutsettes solidaritet fra Dahl og kolleger i distriktene slik at Oslo får nok doser til å massevaksinere bydelene med størst smittetrykk. Er du klar for dette, Dahl?

Rammer oss alle

Bydelene i Oslo står i startgropa for massevaksinasjon. På apoteket er vi flere vaksinatører som er klare til innsats. Selv er jeg klar til å bidra i dette arbeidet når lungene etter hvert normaliseres. Men det forutsetter nok vaksinedoser.

Det er et stort mangfold og mange fantastiske mennesker i innvandrerbydelene. Blant kunder på apoteket opplever jeg noe av dette mangfoldet. Noen er livredde og tør ikke gå ut av leiligheten i frykt for å bli syk. En kunde ringer når hun sender samboeren for å hente medisiner for å forsikre seg om at vi bruker munnbind. Noe vi gjør. De aller fleste kundene gjør det. Jeg er imponert over at de fleste kunder tar smittevernet på stort alvor. Så er det også de som kommer med papirresept for ikke å sette spor hos myndighetene.

Men mot de nye mutantene må smittereglene ytterligere skjerpes. Kanskje gir ikke de vanlige type 2 munnbind optimal beskyttelse. Derfor gjelder 2-meteren i tillegg, grundig spritvask og god håndhygiene.

Jeg er den eldste på Vestli apotek, 65 år, den eneste etniske norske og den eneste av kollegene som er smittet. Kanskje har jeg tatt lettest på smittevernet? Eller har jeg bare hatt uflaks? Jeg vet ikke. Viruset kan ramme oss alle, hvor som helst og når som helst. Men kritikken fra Dahl rammer mest ham selv.

Kommentarer til denne saken