Det slår aldri feil når kalenderen vipper til mai.
Det er forsøpling både i gater og parker, og et sikkert «Vårtegn» er Vanndamman.

Gapahuken på Kråkhaugen er satt opp på dugnad av lærere og elever ved Ungdomsskolen på Nordlandet. Som «takk» er det noen som greier å forsøple og ødelegge det andre bygger opp.

I dag fant undertegnede gapahuken full av glass, ølbokser og matsøppel. Det er bare trist. Jeg stiller meg spørsmålet, hvorfor?

Matrester etter grilling, flasker, bokser, plast og diverse etterlatenskaper.
Alt er nå fjernet av undertegnede, og rektor er varslet.