Kanskje er det en bedre løsning på store sykehus, med store fagmiljø som Molde ønsker, å bygge ut Åse sykehus (Ålesund), som er omtrent like gammel som Moldes og kan renoveres og bygges ut til et stort fellessykehus for Romsdalen og Ålesund. Så får man se om det er mer penger å spare slik at det blir en reel økonomisk bæreevne å slippe doble funksjoner samt skrote det sykehuset som er i dårligst forfatning.

Ser ut til at Møre- eller Romsdalsaksen kommer med i NTP. og at Molde dermed snart får en kort kjøretur til Åse sykehus. Også Rauma og Vestnes vil jo bruke Åse.

Og med akuttsykehus godt under 1 time sør og nord for Molde vil man nå raskt frem for en region hvor innbyggerne bor ganske spredt. Så kan Kristiansund og Volda sykehus, som har de nyeste sykehusene, beholde sine, om da ikke Molde ønsker å renovere Lundavang allikevel! (Volda ligger i faresonen om Åse trenger en større renovering med økonomien til HMR om SNR blir bygget, noe som ser vanskelig ut etter at to anbudsrunder ikke har nådd frem, selv med økt økonomisk ramme to ganger med lån fra Helse Midt).

Se mot Åse sykehus!

Allerede i juni 2007 la Folkeaksjonen ett sykehus frem en rapport om ett eller to sykehus i Nordmøre og Romsdal til Helse Midt. (Folkeaksjonen eller Aksjonskomiteen for ett sykehus i Nord-Møre og Romsdal er en sammenslutning av privatpersoner i Molde-området). Rapporten viste til at en samling til ett sykehus gir bedre driftseffektivitet, spesielt ifm akuttberedskap og man får en bedre faglig plattform. Rapporten viser også at man vil få økte reisetider og reisekostnader og at investeringskostnaden vil øke. Dagens modell (for 15 år siden) med to likestilte sykehus hva gjelder tilbud og tjenester, ble ikke anbefalt videreført.

I desember 2007 vedtok Helse Midt forslaget fra Torgeir Dahl og Oskar Grimstad om 1. prioritering på finansieringen av Nye Molde sykehus av nye større utbyggingsprosjekter for Helse Midt mens de satt som styremedlemmer i Helse Midt i perioden 2006-2008. Dahl var vararepresentant i Høyres stortingsgruppe for Elisabeth Røbekk Nørve i perioden 2009-2013 og har hatt gode relasjoner til partiledelsen i ettertid. Etter det har han fungert som Moldes ordfører.

Er det store fagmiljø Torgeir Dahl ønsker, så er forslaget om å se mot Åse sykehus en løsning!

Falleferdig – for 25 år siden

Molde sykehus på Lundavang er bygd i flere etapper. Hovedbyggene stod ferdig fra 1955 til 1965 , mens noen av byggene er yngre/ eller utbedret betydelig i perioden 1965 til 1985, mens noe er fra 1995 til 2001 (Myrbostad i 2013 i rapport fra Sintef/NTNU).

Ålesund sykehus stod ferdig i 1971. Alderen er altså ikke så forskjellig – hovedbyggene på Lundavang er fra 55 til 65 år og noen betydelig yngre helt ned til 20 år. Mens det meste i Ålesund er 50 år og i Kristiansund og Volda er sykehusene nå 35 år gamle.

Allerede på 1990-tallet ble det påstått at sykehusbyggene i Molde var falleferdige. Det er 25 år siden.

Tilgjengelig areal på Lundavang er 130 dekar. De siste planene for bygging på Lundavang var rundt 80.000 kvm. (2001). Sykehuset som skal bygges på Hjelset er nå under 55.000 kvm. Hvis man beholder sykehuset i Kristiansund, er det ikke behov for å bygge mer enn 35.000 til 40.000 kvm. på Lundavang.

Dette er hverken for Molde eller Møre og Romsdal rasjonelt.

Langt unna realisering

Det ser fortsatt ikke ut til at prosjektgruppa for realisering av SNR vil lykkes da de økte økonomiske rammene fortsatt er langt under prisen HMR og Skanska kom frem til. Om lag halve kostnader for SNR er medisinsk utstyr, og med den dårlige kronekursen vi nå har skal det godt gjøres å komme innenfor den økonomiske rammen. Byggemateriell vil også være dyrere.

Den økte økonomiske rammen er lånte penger fra Helse Midt som HMR vil måtte tilbakebetale.

Nå har hysteri og hastverk tatt over og erfaringene fra prosesser som styres slik er dessverre at da går mye galt. Spesielt gjelder det om prosessene ledes av personer med manglende evne til å stille nødvendige spørsmål.

Ny økonomisk bæreevne-rapport er ikke utarbeidet etter de økte økonomiske rammene og den første rapporten for SNR når man søkte statlig lån fra regjeringen var syltynn!

Kanskje det er en bedre idé å renovere samt bygge ut Åse sykehus som fellessykehus for Romsdal og Ålesund likevel. Da får man bukt med pasientstrømmer og lar sykehusene i Kristiansund og Volda brukes ut levetiden sin. Med godt vedlikehold så burde de ha en levetid opp til 40 år til.

Det er nå på tide å tenke nytt og da mener jeg at de eldste sykehusbyggene må ha en helhetlig plan.