Matforskere har undersøkt kvaliteten til den forhatte laksen, som i sommer har invadert norskekysten.

Konklusjonen er klar: fisken er absolutt egnet for matfatet, ifølge matforskningsinstituttet Nofima.

Ifølge Miljødirektoratet kan invasjonen av stillehavsarten pukkellaks få alvorlig følger i Norge. Frykten er stor for at den skal påvirke den norske villaksbestanden, økosystemer og akvakultur negativt.

Men som mat mener forskerne at den er mer en god nok.

– Denne fisken ligner mer på vill laks, røye eller ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking. Røkt pukkellaks er tørr og fast, og har fin rødfarge, sier forsker Torbjørn Tobiassen.

Forskerne mener også at det kan ligge et stort potensial i å ta vare på rogna til pukkellaksen, som er et svært ettertraktet produkt internasjonalt.

– Det er viktig å få på plass effektive og selektive fangstredskap som kan ta vare på pukkellaksen og sortere ut uønskede arter på en skånsom måte. Et slik arbeid bør startes i 2022 for å være klar til sesongen 2023 når vi neste gang forventer storinnrykk av pukkellaksen, sier seniorforsker Sten Siikavuopio.