Forlenger kompensasjonsordning, men bare ut 2020: – Vi i kulturbransjen har sett at denne kompensasjonsordningen er livsviktig for å overleve

Frilansere og selvstendig næringsdrivende får forlenget kompensasjonsordning.