Equinor forlenger avtalen med NorSea med to år. Baseselskapet skal levere logistikktjenester for Equinor langs hele kysten fram til sommeren 2025.

Det opplyser NorSea Group tirsdag. Avtalen inkluderer Vestbase i Kristiansund.

– Equinor er vår største og viktigste kunde. Det er en stor tillitserklæring at de nå bruker den siste opsjonen i avtalen. Vi skal fortsette å levere sikre, smarte og bærekraftige logistikkoperasjoner til Equinor og gleder oss til å vise oss tilliten verdig, sier Ann-Mari Rovik, basesjef på Vestbase.

– Krevende og gode samtaler

NorSea og Equinor har vært i samtaler det siste halve året. Den opprinnelige avtalen mellom selskapene ble inngått i 2015, og Equinor hadde opsjon på å bruke de to siste årene i avtalen, noe selskapet nå har benyttet seg av.

Forlengelsen sikrer NorSea Vestbase kontrakt på å levere basetjenester fra 1. juli 2023 til 30. juni 2025.

– Vi har hatt krevende og gode samtaler med Equinor, blant annet om hvordan vi fortsatt skal levere operasjoner med null hendelser, og bidra til å redusere CO2- avtrykket, både vårt eget og på vegne av Equinor. Selskapet har stilt tydelige krav til vårt ESG-arbeid, forteller Rovik.

Hun roser sine kollegaer for jobben som er gjort:

– Det siste året har vi for alvor vist Equinor og alle andre kunder at vi kan håndtere store mengder gods på en sikker, smart og bærekraftig måte. Avtaleforlengelsen er den beste anerkjennelsen vi kan få.

Konkurransedyktige

Rovik viser blant annet til at NorSea-basen i Dusavik har satt rekord på antall tonn over kai i høst.

– Vi skal bruke forlengelsen og tiden framover veldig klokt, slik at vi er konkurransedyktige også i framtiden, sier basesjefen i Kristiansund.

Bildeserie

TKTV-serien «Basen»