Forkaster reguleringsplanen. Ikke avklart hva som skjer med den ulovlige fyllingen

– Jeg begynte å grave i alt jeg fant av offentlige dokumenter knyttet til saken. Da fant jeg fort ut at det var mye grums her.