Forhandler fortsatt med Skanska

Det forhandles fortsatt med Skanska med mål om å komme til enighet om en avtale for bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset. Det bekrefter Johan Arnt Vatnan som er leder for prosjektstyret.