Foreslår ytterlige 35 millioner kroner til rikssambandene

Halsa-Kanestraum er det neste riksveiferjesambandet på Nordmøre.

Halsa-Kanestraum er det neste riksveiferjesambandet på Nordmøre. Foto:

DEL

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forstår å gi 35 millioner kroner mer til riksveifergene for å bøte på noe av de tapte billettinntektene etter koronapandemien. Det skriver samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag.

– Fergesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På Nordmøre vil dette forlaget potensielt omfatte sambandet Halsa-Kanestraum.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 har regjeringen foreslått å øke bevilgningen til kjøp av riksveifergetjenester med 200 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall som følge av trafikkreduksjon og avvikling av manuell billettering under koronahåndteringen.

Beregninger fra Statens vegvesen tilsier at det er behov for å øke bevilgningen til kjøp av riksveifergetjenester med 35 millioner kroner i tillegg til forslaget i revidert nasjonalbudsjett 2020 for å opprettholde tilbudet ut året.

Artikkeltags