Foreslår spleiselag for å redde dagens rutetilbud

Spleiselag mellom to fylkeskommuner kan redde rutetilbudet på Arasvika - Hennset.