Foreslår kombinert bussterminal og p-hus på Devoldholmen

Dette er havneselskapets columbi egg for ny bussoppstillingsplass og parkeringsbehovet til Campus Kristiansund.