Regjeringen ønsker gratis ferge til øyer og i fergesamband med færre enn 100.000 reisende per år. Mandag 27. juni skal fylkesutvalget i Møre og Romsdal behandle saken, og der har fylkeskommunedirektøren foreslått at sju fergesamband i fylket blir gratis fra 1. juli.

Av disse er det Arasvika–Hennset som er på Nordmøre. Dette sambandet forbinder Aure og Heim kommuner.

Senterpartiet bekreftet i mai at Arasvika–Hennset vil bli gratis fra 1. juli.

Men fergesambandet Edøya–Sandvika mellom Smøla og Aure er ikke på listen. Dette til tross for at regjeringen i Hurdalsplattformen har gått inn for gratis ferge for øysamfunn uten fastlandsforbindelse.

De øvrige sambandene som kan bli gratis i neste uke og som er i forslaget fra fylkeskommunedirektøren, er:

  • Molde-Sekken
  • Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona
  • Festøya-Hundeidvika
  • Sæbø-Leknes
  • Standal-Trandal-Sæbø-Skår-Valderøya-Store Kalvøy
  • Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya (PS: reiser mellom Åram og Larsnes vil ikke være gratis)

Dette forutsetter at staten fullfinansierer frafallet av inntekter og økte kostnader som følge av behov for økt kapasitet.