Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. Gruppa har hatt i oppdrag å foreslå områder som gjør det mulig å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040.

Blant disse 20 områdene er Nordvest B og Nordvest C, som ligger utenfor og noe nord for Nordmøre.

Områdene er ellers spredt langs hele norskekysten. Totalt er det identifisert arealer tilsvarende 54.000 kvadratkilometer. Arealet er inntil 13 ganger større enn nødvendig for å nå regjeringens mål på 30 GW.

– Det arbeidet som nå er lagt fram, viser at vi har områder på norsk sokkel som gjør det mulig å levere på regjeringens ambisjon om å tildele 30 GW innen 2040. Det målet er realistisk, det er oppnåelig, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.


Direktøren: Gode vindressurser, med lave interessekonflikter

Områdene som skal utredes videre, er de som er mest egnet for havvind. De må være både teknisk egnet og ha relativt lave interessekonflikter.

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, beskriver disse identifiserte områdene som gode vindressurser, der interessekonfliktene rundt nettopp miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave.

Videre skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere, heter det i pressemeldingen. Lund mener også at områdene bør utredes nærmere, for å finne de arealene som er best egnet for havvind.

Forslaget er utarbeidet av NVE, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Forsvarsbygg. Petroleumstilsynet har observert arbeidet, mens Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Statnett, Luftfartstilsynet, Meteorologisk institutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Avinor har levert relevant kunnskap og data.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdrag, fremme en effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til en effektiv energibruk.

Les også

Vindmøller i Heim?

Olje- og energiministeren er fornøyd

Gjennom sitt arbeid har direktoratsgruppa vært opptatt av å finne områder som tar vare på miljø og sikrer god sameksistens med andre næringer. Områdene som er valgt, ligger både langt fra kyst – med god avstand til sjøfuglkolonier – og utenfor viktige fiskeområder.

I tillegg har Kystverket gitt forslag til justering av områdene grunnet trafikkmønster, konflikt med trafikkseparasjonssystem og behov for skipskorridorer.

Petroleums- og lagringsressurser må også kartlegges på best mulig måte før eventuell etablering av havvind.

Ifølge NRK er det flere mindre områder, som ligger utenfor Tønsberg, Flekkefjord, Stavanger og Bergen, som nå utgår helt eller delvis fra dette prosjektet. Grunnen skal være at de har større interessekonflikter.

Dette arbeidet ble lagt fram for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i et pressemøte tirsdag 25. april. Til NRK forteller han at han er fornøyd med arbeidet som er gjort.

– Nå skal dette ut på høring, også skal vi jobbe videre med konsekvensutredninger, sier han til NRK.

Klokt å avgrense mer

Naturvernforbundet mener på sin side at det ville være klokt å avgrense mer.

– Nå blir det en enorm jobb å fylle kunnskapshull om naturkonsekvenser. Det må settes av penger, og det vil ta tid. Regjeringen får også hastverk med å finne og beskytte de 30 % som skal vernes i henhold til Naturavtalen. Det burde blitt gjort først, slik at norske farvann ikke blir et lappeteppe over områder satt av til næringsinteresser, med fragmenterte verneområder, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen i en pressemelding tirsdag kveld.

– Det burde dessuten være en selvfølge å unngå gyteområder, særlig verdifulle og sårbare områder, samt viktige områder for sjøfugl. Det ville vært mye ryddigere å utelukke disse områdene først som sist, påpeker Gulowsen.

Les også

Her er grepet som får strømprisene til å kollapse

Les også

Kjernekraft slår vindkraft