– Vi foreslår å ta tilbake de 60 selvstendige domstolene vi hadde før forrige regjering sentraliserte domstolsstrukturen, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Domstolsreverseringen er noe regjeringspartiene gikk til valg på. Nå settes den i gang. Mehl har lagt forslaget til ny reform ut på høring. Den skal reversere forrige regjerings domstolsreform, som reduserte antallet tingretter fra 60 til 23.

Høringsfristen er på tre måneder. I utgangspunktet foreslår regjeringen full reversering, men det legges opp til at kommunene selv skal kunne få bestemme.

Flere, særlig i domstolene og rettsmiljøet, har vært kritisk til en reversering. Mehl sier at kommunene skal få velge om de vil ha sin domstol tilbake, men at det må ses på helheten.

Partikollega Marit Arnstad sier til Adresseavisen at kommunene må få bestemme.

– Nå gjelder det for kommunene å kjenne sin besøkelsestid. De er de som vet best hvordan domstolene fungerer i lokalmiljøene, sier Arnstad.

Høyres Ingunn Foss, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, kaller det reverseringsmani. Hun mener reverseringen vil svekke rettssikkerheten.

– I denne saken fremstår regjeringen resistent mot fakta. De overser blindt at Høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen, domstolsadministrasjonen samt alle landets førstelagmenn og sorenskrivere er for dagens organisering av tingrettene, sier Foss.