Foreslår å bryte alt samarbeid med helseforetaket

Stein Kristiansen i Rødt Kristiansund viser til vedtaket som ble vedtatt i desember, og stiller spørsmål om hva som har blitt gjort for å etterleve det.

Stein Kristiansen i Rødt Kristiansund viser til vedtaket som ble vedtatt i desember, og stiller spørsmål om hva som har blitt gjort for å etterleve det. Foto:

DEL

Leder i Rødt Kristiansund, Stein Kristiansen, skriver i en pressemelding at han ønsker å fremme et forslag til vedtak i formannskapets møte 19. januar 2021.

Forslaget er at samarbeidet med Helse Møre og Romsdal brytes på alle områder, med unntak av samarbeidet om den pågående pandemibekjempelsen.

«Det vises til bystyremøte 17. desember 2020. I møtet ble følgende enstemmig vedtatt:

Bystyrets enstemmige vedtak 17. desember 2020

Kampen for å forsvare vårt lokalsykehus skal forsterkes fra KSU kommunes side. Dette bær sentrale politikere og administrasjonen ha fokus på i alle sine nå vedtatte samarbeidsplattformer med helseforetaket. Som bysamfunn og regionssenter har vi nå fått beskjed fra Helseforetaket i M+R om at fødeavdelingen ved vårt sykehus skal legges ned. Dette skjer i strid med Stortingets beslutning om at dette egentlig ikke skulle skje før et eventuelt fellessykehus er operativt.

Dette er og blir et direkte maktovergrep, og må møtes høyt på banen av vårt lokalsamfunn.", skriver Kristiansen i pressemeldingen.

Kristiansen stiller spørsmål om hva som er gjort for å etterleve vedtaket, og fremmer derfor forslaget til vedtak. Vedtaket fra Formannskapet legges fram til behandling i bystyret 28. januar 2021.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken