Det opplyser de tre partiene i en pressemelding. Kystkultur er et prioritert område i den nye museumsmeldingen.

Geitbåtmuseet i Halsa er en avdeling under Nordmøre museum.

– For oss som er kandidater hjemmehørende på Nordmøre er det svært gledelig at det nå settes av midler til Geitbåtmuseet, sier de tre listekandidatene med Ragnhild Helseth (V), Victoria Smenes (KrF) og Vetle Wang Soleim (H) i pressemeldingen.

Det er totalt satt av 6 millioner kroner til kystkultur som fordeles slik i forslaget til statsbudsjettet for 2022:

  • Vest-Agder-museet: 3 millioner kroner til leie og drift av nytt magasin
  • Nordmøre museum: 1 million kroner til Geitbåtmuseet
  • Haugalandmuseet: 1 million kroner
  • Sunnhordland museum: 1 mill. kroner

– Etter at museet i Valsøyfjord tidligere fikk ferdigstilt sitt magasin med rehabilitering av Tresliperiet på Enge, har det vært nødvendig å bli tilført driftsmidler. Det er gjort kjent overfor Kulturdepartementet, og nå kommer 1 million kroner, sier Helseth.

Nordmøre museum har også tidligere i år fått gode nyheter fra regjeringen. I mai ble det bevilget 1 million kroner i forbindelse med utbedringer ved Mellemværftet i Kristiansund.

Regjeringen følger opp museumsmeldingen ved å peke ut særskilte museumssatsinger i årene som kommer. Derfor foreslår regjeringen i budsjettet for 2022 økte drifts- og investeringsmidler knyttet til løft for kystkultur, kunst i nord, museumsforskning, bygningsvern og aktiv samhandling.

I alt foreslår regjeringen 18 millioner kroner i økt driftstilskudd, samt 30 millioner kroner i investeringsmidler, til en rekke museumstiltak i budsjettet for 2022.