I februar og mars 2020 ankom to gravide kvinner sykehusene og fødeavdelingene i henholdsvis Kristiansund og Molde. I begge tilfeller døde barnet, enten under fødsel etter kort tid etter fødsel.

Det ble åpnet tilsynssaker, og Statsforvalteren i Trøndelag konkluderte med at Helse Møre og Romsdal HF ikke ga forsvarlig helsehjelp da de to nyfødte barna døde.

Renate Skutholm og Tore Korneliussen er foreldre til gutten som døde av alvorlig hjerneskade dagen etter han ble født på Molde sjukehus. Nå går de til sak mot helseforetaket, skriver NRK.

I høst avslo Helse Møre og Romsdal et krav fra foreldrene om én million kroner i oppreisning. Advokat Cecilie Sethil Stuberg representerer paret, og sier til NRK at foreldrene saksøker helseforetaket fordi de vil ha en dom som fastslår at sykehuset har handlet grovt uaktsomt.

Helse Møre og Romsdal vil ikke kommentere enkeltsaker som skal bli behandlet i rettssystemet, men opplyser til NRK at de er svært lei seg for det som har skjedd og at de har beklaget dette.

Om ikke partene blir enige på annet vis før 17. januar, havner saken i retten.