For oss som har jobbet innen dette feltet de siste 30-40, år er bra nok ikke tilfredsstillende

Det er foreslått å legge ned Morbærtreet.

Det er foreslått å legge ned Morbærtreet.

Av
DEL

Leserbrev

1. januar 1991 startet HVPU-reformen. I august samme år åpnet Morbærtreet. Vi har blitt flyttet tre ganger etter det.

Vi har fått delta i utformingen av disse, og har vært svært godt fornøyd. I «høysetet» har synlighet vært. Vi har vektlagt nær kontakt med kundene våre. Ønsker fra kundene har vi tatt med videre i utformingen til hvilke produkt som skulle produseres.

Vi kom fra «trygge kår». Dale hadde tre arbeidsterapigrupper. Tekstil/Vev/Keramikk. Det var kvalifisert utdannede ansatte hvor aktivitører var godt representert. Ved Dale dagsenter var kompetansen høy. Det var egen skole. Lærerne var tett knyttet opp mot brukerne. Vi hadde ergoterapeut. Det var vernepleiere, sosionomer, førskolelærere, psykolog og fritidsleder.

Da HVPU-reformen kom, skulle vi ut av institusjonen. Vi skulle synes og integreres i samfunnet.

I flere år har vi hatt integrering i barnehage, grunnskole og videregående skole. Det vi vet er at det skal tas mange hensyn etter endt skolegang. Da blir den enkeltes interesser og ferdigheter vektlagt.

Den kompetansen arbeidstakerne ved Morbærtreet innehar har det tatt år å tillegge seg. Vi sitter med en stab fantastisk dyktige arbeidstakere som er stolte av jobben de gjør.

Morbærtreet er et tekstilverksted hvor trivsel er høyt prioritert. Mange av kundene våre kommenterer at det er en følelse av god atmosfære når de kommer inn. Det opplever vi som jobber her også. Det er stabile ansatte. I forrige sparerunde mista vi ei stilling.

For oss som har jobbet innen dette feltet de siste 30-40, år er bra nok ikke tilfredsstillende.

Kari Svensvik

Når de nå foreslår å legge ned Morbærtreet, er det det mest synlige av tiltaket. At Morbærtreet forsvinner fra sentrum.

Kommunen har leid inn en konsulent og to hjelpere for å se om Bo- og habilitering driver for dyrt. Konklusjonen ble at det ikke var noe å spare der. For å få dekket «overforbruket» var samlokalisering eneste utvei. Resultatet da blir nedleggelse av Morbærtreet, oppsigelse av alle dagansatte ved Dale, Stortua og Morbærtreet. Disse blir tilbudt vakante turnusstillinger i bolig. I boligene er det en del vakante stillinger som ikke er besatt av fast personale. Dagtilbudet ved Dale og Stortua skal driftes med personale fra bolig, som skal følge over til dagaktivitet.

Av erfaring vet vi at dette vanskelig lar seg gjennomføre. Det har vært prøvd før da Dale ble tømt for aktivitetsgrupper. Aktiviteter på dagtid for dem som bodde i boliger nært tilknyttet skulle benytte dagsenteret. Bruken avtok. Etter en tid begynte de igjen å ansette personale på dagtid.

Argumentet for dette kuttforslaget er at vi må ned med utgiftene.

Jeg tenker at det her uten tvil dreier seg om en underfinansiert enhet.

Vi trenger mangfoldet. Å ha tre ulike steder for aktivisering ut fra den enkeltes evner, kvalifikasjoner og interesser kan da ikke være å drive for bra.

Det er tatt høyde for at den nye organiseringen ikke kommer til å bli like bra, men bra nok. For oss som har jobbet innen dette feltet de siste 30-40, år er bra nok ikke tilfredsstillende.

Dette handler om mennesker som er prisgitt de som skal bistå dem i bolig og i arbeid for den det måtte gjelde. Vi kan da ikke gå baklengs inn i framtida og med et pennestrøk utradere et godt funksjonelt tilbud. Det har tatt tid å bli gode til dette. Det tar kort tid å miste ferdigheter.

Her må det jobbes med økte rammebevilgninger. Jeg spør også som Svein Naastad i et meget godt innlegg i TK:

Hvor er alle fagutdannede som har valgt dette yrket?

Om jeg har et forslag? Ja. Slett forslaget til sparetiltak i sin helhet. Behold dagtilbudene i sin helhet. Sats på rekruttering. Vern dagtilbudene slik at det skaper trygghet for arbeidstakerne og ansatte. Her må det sees på overføringen til bo og habilitering.

Vi kan da ikke stå i fare for å måtte endre navn til Bo- og oppbevaring.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags