Nordmenn er et fredelig folk, som har som utgangspunkt at vi tror godt om andre. Nå befinner vi oss i en situasjon som krever en annen innstilling.

Årsaken er at Norge er en kjerneleverandør av gass til Europa i en europeisk krig der Russland bruker gassen sin som et aktivt våpen. For hver ny kubikkmeter gass Norge greier å erstatte etter Putins struping av Europa, utgjør vi en stadig mer uønsket bidragsyter mot Russlands krigføring i Ukraina. Vi tror de fleste gjør klokt i betrakte saboteringen av North Stream 2-rørledningen i Østersjøen som et varsel om hva en tilstrekkelig desperat Putin kan finne på å gjøre hvis han mister en av sine viktigste krigsfinansieringskilder og pressmiddelet for å få løftet Vestens sanksjoner mot landet.

Vi registrerer nå at HV-soldater er utplassert på Nyhamna som følge av dette trusselbildet. Anlegget mottar enorme mengder gass fra Ormen Lange og Aasta Hansteen som etter prosessering sendes videre til Europa via den 1.200 km lange rørledningen Langeled.

Om russerne virkelig har planer om å sette vår gassproduksjon ut av spill, så er dette vaktholdet dessverre feil tiltak for seint – fordi russerne har hatt alle muligheter til å forberede jobben for lengst. Vil noen angripe rørledningen, er for eksempel kart med rørtraseen åpent tilgjengelig.

Når det gjelder observasjonene av droner over oljeinstallasjonene i Nordsjøen, skriver nettstedet aldrimer.no at en russisk fiskebåt som befant seg i området, like etter satte kurs mot Kaliningrad, en russisk eksklave mellom Polen og Baltikum hvor det er bygd opp et stort militært nærvær. Vi er enige med nettstedet i at det er et pussig sted å dra for å levere fisk fra Nordsjøen.

Ekspertene er uenige om det kan ventes angrep på rørsystemene våre. Selv tror vi det vil være for mye av en krigserklæring mot NATO-landet Norge. Da tror vi dessverre mer på en type sabotasje som det ikke kan bevises at russiske myndigheter står bak. Her har Norge altfor mye infrastruktur som er for dårlig beskyttet mot cyberangrep og sabotasje, og aldri har vel disse systemene vært mer sårbare enn akkurat nå.

At en slik situasjon kan oppstå, har det vært advart mot av ulike kommisjoner og beredskapsaktører i flere tiår, men norske myndigheter synes å ha en innstilling til beredskap som unødvendige kostnader så lenge det ikke gir målbare resultater. Samme år som oligarken Oleg Deripaskas båter drev påstått fisketurisme utenfor Nyhamna, ble sjøheimevernet lagt ned - av økonomiske årsaker. Dette er også et bilde på norsk naivitet som det haster å kvitte seg med.