I Kristiansund er det både barneavdeling og den beste plasseringen for en fødeavdeling i nordenden av fylket. I Molde er det ingen barneavdeling for syke barn.

Stortinget har vedtatt at fødeavdelingen i Kristiansund skal opprettholdes, men det ser ut til at helseforetaket saboterer dette. Da fødeavdelingen i Molde og Kristiansund har felles ledelse, burde de beordre noen fra Molde til Kristiansund når det er akutt hjelp for vikarer. Det vil de ikke, men det motsatte er helt vanlig. Kartet viser at sør for Fursetfjellet ligger fødeavdelingene nær hverandre, men i nordfylket blir det ingen, om foretaket får det som de vil.

Det er et rettferdig krav at også kommende nordmøringer skal kunne komme til verden uten lang og farlig reisevei.

Store avstander

Det saken dreier seg om er to ting. Det ene er at det bygges nytt sykehus i Molde som er underfinansiert og det er behov for å redusere i Kristiansund for å få økonomien i orden.

Det andre som saken egentlig bør dreie seg om, er god fødselshjelp for alle nær der de bor. Utenfor det sentrale Østlandet er det store avstander og lang reisevei til nærmeste fødeavdeling. I Norge er det behov for at hver kvinne føder 2,1 barn for at samfunnet skal fungere også i fremtiden. Nå fødes det bare ca 1,6 barn for hver kvinne. Et bedre fødetilbud også i distriktene er nødvendig for at fødselstallene skal gå opp. Vi er nå avhengig av innvandring fra andre kulturer for å ha nok mennesker til å drive landet. Er dette ønskelig?

For dyrt?

Går en 50 år tilbake i tid fikk fødende kvinner bedre fødselshjelp enn i dag. Lengre tid og mer hjelp etter fødselen på fødeavdelingene. Nå er dette nedprioritert, og det er det akutt inn og raskt ut. Det ser ut til at styrene i helseforetakene synes det er for dyrt at kvinner føder barn i Norge.

Bør åpnes igjen

Sentralt i Oslo hvor det tar 10 min med ambulanse til nærmeste sykehus, mener de at det ikke kan være en fødeavdeling i hver by. Rundt om i landet tar det mange steder flere time å komme til nærmeste fødeavdeling. Slik er det også på Nordmøre.

Derfor bør fødeavdelingen i Kristiansund åpnes igjen og bevares for fremtiden også etter at det nye sykehuset på Hjelset er åpnet.

Les også

Holder helseforetaket oss for narr?