Gå til sidens hovedinnhold

– For alle innbyggere i dette land blir slik adferd regnet som kriminell og får reaksjoner deretter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når HMN og HMR med all sin arroganse stiller seg over vedtak fattet i Norges Nasjonalforsamling bør det ringe varselbjeller over det ganske land. Ingen, og da mener jeg ingen, kan ta seg tilrette og ignorere lovlig fattede vedtak i Norges storting uten at det får følger. For alle innbyggere i dette land blir slik adferd regnet som kriminell og får reaksjoner deretter. Hvorfor tror Bakke og Co. at de står over det som våre folkevalgte har bestemt? Hvis dere ikke greier å innfri vedtak gitt fra Stortinget har dere spilt fallitt og det blir for dumt å komme med unnskyldninger når man ikke greier å gjøre jobben sin.

Hvor er fasilitetene på Rensvikholmen som ambulansebåten skal benytte og hvilken følgetjeneste er plutselig på plass? Dette krever et svar. Hvordan kan det være forsvarlig at akuttpasienter skal utsettes for en slik behandling mens gynekologer i Molde (friske oppgående mennesker) ikke kan pendle til jobb i Kristiansund? Veien mellom Kristiansund og Molde er like lang begge veier og dermed like lang for ansatte i begge byer som skal pendle, men den blir ekstra lang for dem som er i en akuttsituasjon hvor hvert minutt teller. Hvor er de etiske retningslinjene blitt av når det er snakk om å spare penger? Er det vi her på Nordmøre som skal finansiere videre drift i dette vanstyrte foretaket? Hva når det ikke er mer å hente her , hvem er det da som skal betale? Er det Volda eller er det Ålesund som står for tur , for snart er det ikke mer å hente her.

Les også

Fylkesordføreren: – Dette er helt uakseptabelt

Les også

– Høie må følge vedtaket i Stortinget

Les også

Listhaug stiller spørsmål ved om dette er noe de har villet få til

Les også

Kjersti Toppe: – Helsedirektørene har gått klart mot et lovlig fattet vedtak i Stortinget. Det kan de ikke gjøre

Helseforetaksmodellen har vedtekter og paragrafer som det er meningen at dere skal styre etter. Her kommer dere også til kort og styrer etter eget forgodtbefinnende og hittil har dere kommet unna med det.

«GRUNNPILAREN i helsepolitikken er en offentlig styrt helsetjeneste som skal GI HELE BEFOLKNINGEN LIKEVERDIG TILGANG TIL GODE HELSETJENESTER - UANSETT SOSIAL OG ØKONOMISK STATUS ELLER BOSTED.» Slik starter statuttene da Helseforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2002.

Paragraf 1.1 Samfunnsoppdrag og ansvar

Det statlige eierskap skal sikre helhetlig styring av spesialhelsetjenester og god ressursbruk for å ivareta og videreutvikle gode spesialhelsetjenester til befolkningen,samt legge tilrette for utdanning,forskning og opplæring.

De regionale helseforetakene skal kommunisere med alle aktører som berøres av virksomheten og innrette virksomheten slik at de gir ET POSITIVT BIDRAG TIL SAMFUNNET. Den praktiske utøvelsen tilligger daglig leder. Styret må sørge for gode rutiner og retningslinjer for å ivareta sitt ansvar.

Paragraf 1.2 Etikk - etiske retningslinjer

De regionale helseforetakene og helseforetakene forvalter SENTRALE VELFERDSGODER FOR BEFOLKNINGEN. Det er derfor viktig at både ansatte og styremedlemmer har NØDVENDIG TILLIT I OFFENTLIGHETEN.»

osv. osv. Er det noen i helseforetakene som har lest disse grunnpilarene før de tok på seg jobber og verv som skal ta vare på liv og helse for alle innbyggerne som dere har ansvaret for?

Les også

Dahl mente hun kom med konspirasjonsteorier – nå får han svar på tiltale

Til Torgeir Dahl vil jeg si at jeg ble ganske paff da du sto fram og ytret deg om denne situasjonen som om du er et valgt styremedlem i HMR med kunnskap om alt som har foregått for å «redde» føden i Kristiansund. Enten så står du og rett ut lyver eller så har du noen på innsiden som informerer deg fortløpende , hvilket er straffbart i henhold til taushetsplikten. Merkelig at Moldes ordfører er så godt orientert når Kristiansunds ordfører blir helt tatt på senga. Slike alvorlige avgjørelser for befolkningen angår vel Kristiansund like mye som Molde , og skulle tilsi at Neergaard skulle vært like godt orientert som Dahl . Er det rart vi lurer på hva som foregår? Hvis du skal gå til angrep på Toppe for å følge opp et Stortingsvedtak sier det mer om deg enn om Toppe.

Kommentarer til denne saken