Folkevekst i fire kommuner på Nordmøre

Møre og Romsdal er ett av tre fylker i landet hvor folketallet gikk ned i første kvartal. Men noen av kommunene på Nordmøre opplevde oppgang i folketallet.