Påvirket «akse-saka» valgresultatet? Svaret er ja! Frp, SV og Rødt fikk gode resultat i fylket, mens det mest aktive partiet for Møreaksen, Høyre, gikk fra tre til ett mandat på Stortinget fra vårt fylke. På den nye Mørebenken er tre av åtte motstandere av Møreaksen, mens det var to av ni ved forrige stortingsvalg.

Men det er kun snakk om påvirkning av valgresultatet, for det er tross alt veldig mange andre saker enn fjordkryssingen over Romsdalsfjorden som bestemmer hvordan folket stemmer. Gallupen som Norstat utførte med 4002 svar, viser folkets vilje i en enkelt sak. Det var en svært omfattende og grundig undersøkelse/gallup som ble utvidet til å gjelde alle kommuner i fylket, så omfattende at den tilsvarer sånn omkring 80.000 svar på landsbasis.

Meningsmålingsinstitutt som Norstat, kan ikke slurve med hvordan spørsmål stilles eller hvordan utvelgelse skjer i forhold til kjønn, alder, vekting av folketall per område osv. av den enkle grunn at tillit er helt avgjørende for langsiktig virksomhet og et langvarig levebrød. Undersøkelsen ble som kjent, utvidet fra 3.000 til 4.002 svar fra hele fylket.

Hadde undersøkelsen blitt ytterligere utvidet til også å gjelde for eksempel Trøndelag og Vestland, ville nok Romsdalsaksen og fortsatt ferge blitt ytterligere styrket. At en enkelt sak påvirker et valgresultat versus at saken er den eneste som avgjør valgresultatet, forstår de som vil forstå. Illustrasjonen viser endelig resultat for hele fylket.

Les også

Etikk, moral og Møreaksen

Over eller under?

Undersøkelsen Sentio utførte i 2019 med 1.000 svar om undersjøisk vs oversjøisk kryssing, ga følgende resultat: undersjøisk 165 - oversjøisk 598 - «vet ikke» 237. De to undersøkelsene uført av velrenommerte analyse-institutt som Norstat og Sentio, viser klart folkets mening. Utakten mellom folkets mening og politikerne har riktignok minket, men den er der i altfor stor grad, og deler av lokal presse har bidratt til det.

Det må forventes langt større fokus på økonomi i den fremtidige aksedebatten når estimat viser at for cirka 60 milliarder med Hornindal som startpunkt, kan E39 krysse Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden, mens politikernes førstevalg per dato med Hafast og Møreaksen, ikke kommer lengre enn til Moa med samme pengebruk.

En ny viktig faktor i «akse-duellen», er omfanget til subsidiering av fergedriften. Kraftig reduksjon av fergebillettene, og kanskje helt gratis ferge til øyer som Otrøya og Gossen, gir en ny dimensjon. At Hafast og Møreaksen er uegnet som ny E39, er imidlertid åpenbart for stadig flere.

Les også

E39 – «grønn linje» utfordrer Hafast og Møreaksen