Rådmannen anbefaler at det gjennomføres folkeavstemning i spørsmålet om Aure kommune skal melde seg ut av Møre og Romsdal - og inn i Trøndelag fylke.

I tillegg anbefaler rådmannen at det gjennomføres folkemøter, opinionsundersøkelser og at det blir laget god informasjon til innbyggerne i forkant av folkeavstemmingen.

Sagli foreslår at forhåndsstemming skal skje fra fra 10. august og selve folkeavstemningen skal skje på valgdagen den 13. september.

Informasjonspakke til innbyggere skal ut senest to uker før folkeavstemning. I tillegg skal det arrangeres folkemøte.

Formannskapet skal ta stilling til innstillingen den 10. mai.

Les også: Folkeavstemning i Aure om Trøndelag – nå er datoen klar