Gå til sidens hovedinnhold

Folkeavstemning: – Ikke god nok informasjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er så langt ikke lagt fram god nok informasjon til at det kan holdes en folkeavstemning i Kristiansund, om fylkestilhørighet. Utvalget som ble nedsatt, skulle foreslå hvordan en utredning skulle ivaretas, men har fremskaffet en utredning. Det ble satt av så liten tid og så lite med ressurser til denne, at det ikke var mulig å få til noe annet enn å kopiere det som var gjort fra før. Utvalget har gjort minst mulig for å skape entusiasme og se på mulighetene knyttet til det å flytte. Dette innebærer at befolkningen ikke har fått anledning til å sette seg inn i de positive mulighetene som oppstår. De 14 første månedene etter at bystyret vedtok utredning ble kastet bort på praktisk talt ingenting:

Les også

Etterlyser framdrift: – Jeg har inntrykk av at naboene våre ønsker at vi skal gjennomføre dette raskt

Den rapporten som ble laget bærer derfor preg av å kun liste opp alle mulige motforestillinger ved å skifte fylke. Det var trolig også hensikten, når man hører signalene fra flere politikere. Verken årsakene til at spørsmålet har kommet opp eller potensiale som ligger i å bytte fylket er tatt med. Det virker også som forskerne ikke har hatt kjennskap til kampene mellom fogderiene i M&R, som er en bremsekloss for Nordmøre. Slik denne saken har blitt behandlet til nå, vil det være helt tilfeldig hva resultatet blir. En slik viktig sak som denne, som skal påvirke oss de neste 100 årene, krever en mer seriøs behandling.

Stort potensiale

Det største potensialet for suksess som følge av en endring i fylket er å utvikle Havriket (samarbeid mellom Frøya, Hitra, Smøla, Heim, Aure, Averøy og Kristiansund og gjerne flere), som beskrevet i Stig Anders Ohrvik sitt innlegg:

Les også

Må fjerne barrierer som hindrer utvikling av Havriket

Her ligger det store muligheter for industri og arbeidsplasser, både for Trøndelag og Nordmøre. Ohrvik understreker at en av forutsetningene for å lykkes med dette er å løse/forbedre samferdsel innen dette Havriket. Med de investeringene som er gjort i M&R innen samferdsel, f.eks. Nordøysambandet, vil det være lite å hente til slike formål for andre prosjekter.

Ikke hatt sonderinger

En meget vesentlig mangel ved foreliggende utredning er at man ikke har gjort sonderinger mot politikerne i Trøndelag. I slike samtaler skal man selvfølgelig ikke åpne med å spørre om Trøndelag vil betale for Kulturhus og Campus, men tvert imot å presentere de ideene som foreligger om å utvikle dette Havriket, med stort potensiale for mer industri og innovasjon, til fordel for hele Trøndelag. Her vil det ligge store oppgaver å utføre for Campus, gjerne i samarbeid med NTNU/Sintef og andre i Trøndelag, for å utvikle nødvendig teknologi og produkter. Laboratoriene ligger her rett utenfor våre svaberg. Dersom det finnes politisk vilje, vil dette la seg realisere.

Hvorfor ser man på det som best å fortsette i M&R? Har man allerede glemt Tjeldbergodden og Knut Baardseths kamp mot? Har man glemt sykehussaken og den råtne prosessen? Behandlingen av fødeavdelingen? Har man glemt den skjeve fordelingen av offentlige arbeidsplasser? I så fall spiller det jo liten rolle. Dersom vi opplever mer motgang, vil man jo snart glemme det også. Det siste er effekten av sammenslåing av fagskoler.

For å rettferdiggjøre en folkeavstemning må det derfor lages en bedre utredning der det positive potensialet også utredes skikkelig og publiseres sammen med en påminnelse av hvordan det er å være et mindretall i M&R. Dette er nødvendig i en så viktig sak, selv om dette skulle medføre at det hele tar et år ekstra. Dersom man sørger for en skikkelig, objektiv utredning, er man både KLOK, SMART og MODIG.

Les også

– Vi trenger ikke bygge store laboratorier, vi har dem rett utenfor svabergene våre

Les også

Flytt fylkesgrensen

Kommentarer til denne saken