– Vi kommer hit fordi det er sosialt – bare henger og skravler ...

Jacob Günther (15) - med venner.