Følgetjenesten ikke på plass for Aure og Smøla

Helse Møre og Romsdal har ennå ikke fått plass følgetjeneste for Aure og Smøla. Nestleder Lodve Solholm (fra venstre), styreleder Ingve Theodorsen og adm. dir. Øyvind Bakke.

Helse Møre og Romsdal har ennå ikke fått plass følgetjeneste for Aure og Smøla. Nestleder Lodve Solholm (fra venstre), styreleder Ingve Theodorsen og adm. dir. Øyvind Bakke.

Helse Møre og Romsdal har ennå ikke på plass den lovpålagte følgetjenesten for fødende fra Smøla og Aure.

DEL

- Målet er at det skal være på plass fra 5. oktober når vi starter alternerende stenging av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, sier Øyvind Bakke.

I dag har Aure og Smøla en følgetjeneste som dekker kun 30 prosent av tiden.

– En mulig løsning er at noen av våre jordmødre bor i Aure i deler av sin arbeidstid, sier Bakke.

Kjersti Toppe (Sp) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, deltok på tirsdagens digitale møte med Helse Møre og Romsdal. Der tok hun opp blant annet følgetjenesten.

– Jeg er ikke beroliget før jeg ser i praksis at alle fødende i de aktuelle kommunene har en trygg følgetjeneste, sier Toppe.

At helseforetaket jobber med å bruke egne jordmødre, mener hun bekrefter at de ikke har fått på plass en ordinær følgetjeneste.

– Den må selvsagt være på plass før den foreløpige sammenslåingen. Jeg stoler ikke på helseforetaket før jeg ser at dette er i orden, sier Toppe.

25 fødende

Ifølge Helse Møre og Romsdal er det 25 fødende i perioden fra oktober til desember som har krav på følgetjeneste fordi de har mer enn 90 minutter reisetid til sykehuset.

– I Aure og Smøla har vi 30 prosent dekning, i Surnadal 80 prosent, i Aukra 90 prosent og i Sunndal 100 prosent dekning. Vi har en stor jobb foran oss for å få dette på plass i Aure og Smøla, men vi vil strekke oss langt for å få følgetjenesten på plass, sa Bakke i møtet med helse- og omsorgskomiteen.

Kontaktet

Helse Møre og Romsdal har nå vært i telefonisk kontakt med alle som skal fø i perioden 5. oktober til ut januar.

– Vi har også sendt et brev til de, og alle med krav på følgetjeneste vil bli oppringt i uke 35–36. Alle med krav på følgetjeneste vil også bli tilbudt gratis overnatting 14 dager før termin, sa Bakke.

Samme sykehus

Ved vekselvis stenging vil det fortsatt være bemanning også ved avdelingen som ikke er åpen for fødsler.

– Det vil være en overlapping, der målet er at de fødende skal få barsel ved samme sykehus. De skal skrives ut ved samme sykehus som de kom inn, sa Bakke.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken